MENU

Congress Information

Faculty List

International Faculty

Australia    
Edward Denis Janus Anthony Keech Richard O'Brien
Karlheinz Peter    
China    
Changlin Lu Lu-Ya Wang Liming Yang
Shuiping Zhao Jing Zhou  
Germany    
Hendrik Bartolomaeus    
Hong Kong     
Yu Huang Brian Tomlinson  
Israel    
Gregory Livshits    
Italy    
Alberico Catapano    
Japan    
Hidenori Arai  Kensuke Egashira Kazuomi Kario
Katsumi Miyauchi Toyoaki Murohara Yukiko Nakano
Tomonori Okamura Koh Ono Morishita Ryuichi
Yasufumi Sato Naohiko Takahashi Daisuke Yabe
Shizuya Yamashita    
Korea    
Hyuk-Jae Chang Yong Song Gho Joo-Young Hahn
Kyoung Kon Leonard Kim Soo Lim  
Malaysia    
Hapizah Nawawi    
Philippines    
Rody Sy    
Singapore    
Hui Jeremy Chow Bernard Kwok  
The Netherlands     
G. Kees  Hovingh    
UK    
Kausik Ray Gerald F Watts  
USA    
Kelley Robert Branch Yun Fang Robert G. Gourdie
Li-Li Hsiao Pao-Hwa Lin Joseph Miano
Jennifer Gaye Robinson Wai Hong Wilson Tang  

 

(Listed in Alphabetical Order of Region and Last Name)

Domestic Faculty (Taiwan)

Yi-Cheng Chang Ting-Hsing Chao Min-Ji Charng
Hsin-Jen Chen Jaw-Wen Chen Fu-Tien Chiang
Kuo-Liong Chien Jeng-Jiann Chiu Tina H.T. Chiu
Yu-Wei Chiu Chih-Sheng Chu Leh-Chii Chwang
Chuang-Ye Hong I-Chang Hsieh Chih-Hsin Hsu
Chaur-Jong Hu Chien-Ning Huang Po-Hsun Huang
Juey-Jen Hwang Jiann-Shing Jeng Cheng-Yuan Kao
Wei-Jei Lee Hung-Yuan Li Yi-Heng Li
Ching-Ling Lin Shing-Jong Lin Wen-Yuan Lin
Yen-Hung Lin Yi-Chin Lin Ping-Yen Liu 
Wen-Harn Pan Yi-Jing Sheen Wayne H.-H. Sheu
Kou-Gi Shyu Cheng-Huang Su Ta-Chen Su
Pi-Shan Sung Shih-Hsien Sung I-Hsien Tsai
Kwo-Chang Ueng Jun-Sing Wang Kuo-Yang Wang
Ling Wang Yu-Chen Wang Kang-Ling Wang​
Wen-Jang Wong Chau-Chung Wu Chih-Cheng Wu
Hua-Lin Wu Ming-Ting Wu Tao-Cheng Wu
Wei-Kai Wu Yen-Wen Wu Yih-Jer Wu
Kai-Chien Yang Kuen-Cheh Yang Yi-Ching Yang
Hung-I Yeh Shaw-Fang Yet  Wei-Hsian Yin
Hon-Kan Yip Chun-Ho Yun 
 

 

(Listed in Alphabetical Order of Last Name)