MENU

Congress Information

Faculty List

International Faculty

Australia
Edward Denis Janus
Karlheinz Peter  

 

China
Lu-Ya Wang Shuiping Zhao Jing Zhou

 

Germany

Hendrik Bartolomaeus


 

Hong Kong 
Yu Huang Brian Tomlinson  

 

Israel
Gregory Livshits

 

Italy

Alberico Catapano

 

Japan
Hidenori Arai  Kensuke Egashira Kazuomi Kario
Toyoaki Murohara Yukiko Nakano Tomonori Okamura
Koh Ono Morishita Ryuichi Naohiko Takahashi

 
Daisuke Yabe Shizuya Yamashita  

 

Korea
Hyuk-Jae Chang Yong-Song Gho Joo-Young Hahn
Kyoung Kon Leonard Kim    

 

Malaysia

Hapizah Nawawi

 

Philippines
Rody Sy

 

The Netherlands 
G. Kees  Hovingh

 

United Kingdom
Kausik Ray Gerald F Watts  

 

USA
Yun Fang Robert G. Gourdie Li-Li Hsiao
Pao-Hwa Lin Joseph Miano Jennifer Gaye Robinson

Wai Hong Wilson Tang

 

Domestic Faculty (Taiwan)

Yi-Cheng Chang Ting-Hsing Chao Min-Ji Charng
Hsin-Jen Chen Jaw-Wen Chen Jun-Fu Chen
Fu-Tien Chiang Kuo-Liong Chien Jeng-Jiann Chiu
Tina Chiu Yu-Wei Chiu I-Chang Hsieh
Chaur-Jong Hu Po-Hsun Huang Juey-Jen Hwang
Jiann-Shing Jeng Hsin-Chih Lai Wei-Jei Lee
 Yi-Heng Li Hung-Yuan Li Ching-Ling Lin
Shing-Jong Lin Tsung-Hsien Lin Wen-Yuan Lin
Yen-Hung Lin Yi-Chin Lin Ping-Yen Liu 
Wen-Harn Pan Yi-Jing Sheen Wayne H.-H. Sheu
Kou-Gi Shyu Cheng-Huang Su Ta-Chen Su
Pi-Shan Sung Shih-Hsien Sung I-Hsien Tsai
Kwo-Chang Ueng Chih-Yuan Wang Jun-Sing Wang
Kuo-Yang Wang Ling Wang Yu-Chen Wang
Wen-Jang Wong Chau-Chung Wu Chih-Cheng Wu
Hua-Lin Wu Ming-Ting Wu Tao-Cheng Wu
Wei-Kai Wu Yen-Wen Wu Yih-Jer Wu
Kai-Chien Yang Kuen-Cheh Yang Yi-Ching Yang
Hung-I Yeh Shaw-Fang Yet  Wei-Hsian Yin
Hon-Kan Yip Chun-Ho Yun